Orgue à Uttenreuth St-Kunigunde
 1 - Reinhold MORATH
 • Faszination Orgel con variazioni •
  • A. Pärt : Pari intervallo [1]
  • D. Buxtehude : [1]
  • J.-F. Dandrieu : [1]
  • J. Pachelbel : [1]
  • Félix Mendelssohn : [1]
  • J. S. Bach : [1, 2]
  • Johann Christoph Friedrich Bach : [2]
  • J. B. Bach : [2]
  • C. Franck : [2]
  • A. Guilmant : Was Gott thut das ist wohlgetan - opus 93,1 [2]
- Erlangen St-Markus [1], Uttenreuth St-Kunigunde [2]
- Disque Ambiente; ACD9802, 1997
Erlangen St-Markus [1], orgue Glis-Rohlf
Uttenreuth St-Kunigunde [2], orgue RohlfSource: base de donnée discographique Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr