Órgano en Zeltingen-Rachtig
 1 - Christian SCHMITT
 • 500 years of organ music Cd 27 •
  • F. X. Brixi : Concerti n°1, 3, 5, 6
- Zeltingen-Rachtig
- Disque BRILLIANT;, 2006, European Chamber Soloists, N. Matt
Weimbs organ (2005).Fuente: base de datos discografica Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr