Órgano en Vienne-Döblin
 1 - Peter PLANYAVSKY
 
  • A. Heiller : Intégrale de l'oeuvre d'orgue
- Baden, Linz Dom, Vienne-Döbling St-Paul, Ratzeburg Dom
- Disque Musica viva, 1980-82, Gertrud Schmid soprano
vol. 1 à Baden ( (sept. 1980)
Sonate I (1945)
Zwei geistliche Gesänge für Soprano und orgel (1959)
Zwei kleine Partiten (1947)

 2 - Peter PLANYAVSKY
 
  • A. Rieder
  • C. Czerny
  • J. B. Schiedermayer
  • F. Schubert
  • S. Sechter
  • J. Pfeiffer
  • J. G. Albrechtsberger
- Vienne-Döbling St-Paul
- Disque Preiser Records, 1978Fuente: base de datos discografica Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr