Órgano en Fucecchio
 1 - Roberto MENICHETTI
 • Organi storici della Toscana •
- Arezzo, Fucecchio, Pistoia, Lucca
- Disque Discantica;, 1996Fuente: base de datos discografica Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr