Órgano en Detmold Martin-Luther-Kirche
 1 - Adam LENART
   
  • Félix Mendelssohn : Praeludien und Fugen op. 35 no. 1-6, arr. Adam Lenart. Praeludien und Fugen op. 37 no. 1-3
- Detmold Martin-Luther-Kirche
- Disque MDG;, 2012Fuente: base de datos discografica Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr