Version 
Mobile 
Menu


Organista (Nombre Apellido)   
Título de la grabación
Compositor (Nombre) Pieza 
Ciudad / Iglesia

Editor

  1 disco  

 1 - Yoshiko MASAKI
 • Bach in Brazil •
  • J. S. Bach : Konzert d-Moll BWV 1052
  • H. Villa-Lobos : Aria de Bachiana Brasileira Nr. 5
  • N. Rosauro : Marimbakonzert Nr. 1 ; Brazilian Fantasy
- Uetikon
- Disque Gallo;, 2013, Manuel Leuenberger, Marimba


  1 disco  


Fuente: base de datos discografica Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr


  Base discographique

- Prochain concert -
Aujourd'hui
Dimanche 9 Août
Paris (75)
Église St-Sulpice  Concerts

  Jour de l'Orgue

  Médias

  Master classes

  Concours

  Colloques

  Evénements

  Concerts historiques

  J S BACH

  Liens  Data Base  Base de datos
  Buscar
  Nuevo 
  Organistas 
  Compositores 
  Instrumentos 
  Editores 
  Informaciones 
  Contact 
  Version classique     © FO 2020