Igualada Santa Maria organ
 1 - Montserrat TORRENT
 • “Les Llibertats d'Orgue del Cicle de Nadal” •

     - : Missa pastoril de Sant Joan de les Abadesses
     - : Manuscrits 2432 i 2836 de l'Arxiu de Montserrat
- Vielha Sant Miquel, Igualada Santa Maria
- Disque Fonoteca de Musica Tradicional Catalana., 1994Source: database Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr