Organ Music, organist Nils Henrik ASHEIM
 1 - Nils Henrik ASHEIM
   • Grieg: Ballade & Tveitt: Hundrad Hardingtonar •
  • E. Grieg : Ballade in G minor, Op. 24 (tr. Asheim)
  • G. Tveitt : Hundrad Hardingtonar (excerpts) (tr. Asheim)
- Stavanger Concert Hall
- Disque LAWO Classics;, 2017
orgue Ryde & Berg op. 100 ( Fredrikstad), 65 jeux.Source: database Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr